Sensing

Sensing

0
Sensing Nieuwsbrief Inbraakvrije Wijk

Een onderdeel van het programma Inbraakvrije Wijk is het deelproject Sensing. Sensing betekent dat we met sensoren de omgeving verkennen op verdachte geluiden of bewegingen en zo nodig bepaalde signalen (alarmering) afgeven. Deze sensoren zullen ingebouwd gaan worden in zogenaamde “intelligente” lichtmasten.

De meest bekende en eenvoudige manier van sensing is het registreren van beweging met een bewegingssensor waarop bijvoorbeeld het licht aangaat. Sensing op straat gaat verder in het herkennen van geluiden en bewegingspatronen. Met behulp van intelligente software kunnen we vaststellen of er bijvoorbeeld een verhoogd risico is op inbraak en of er een signaal (alarmering) moet worden afgegeven.

Testen
Samen met een aantal gerenommeerde leveranciers op het gebied van intelligente lichtarmaturen, geluidsherkenning en beeldverwerking onderzoeken we binnen in de projectruimte de mogelijkheden om deze systemen met elkaar te laten communiceren. Op onze locatie aan de Dantestraat kunnen we diverse situaties nabootsen. Hier testen we de verschillende onderdelen voordat ze naar buiten gaan. Ook toetsen we de (technische) samenhang tussen de verschillende onderdelen.

We starten met geluidstesten: het meten van het volume van het geluid. Dit geeft een patroon waarmee we geluid kunnen herkennen.
Naast geluidsherkenning gaan we bewegingen analyseren. Hierbij gaan we verdachte patronen herkennen. Als dit alles geslaagd is in de testomgeving binnen gaan we naar buiten om de toepasbaarheid te testen.

En tenslotte toetsen we de effectiviteit van het alarmeren. Wat gebeurt er als er een alarm af gaat? Is bijvoorbeeld het knipperen van een licht voldoende om mensen te waarschuwen? De verwachting is dat dit overdag minder effectief is dan ’s nachts.

Uitrol
In mei zijn de verlichtingsarmaturen in het Carlo Collodihof in Fieldlab Rotterdam vervangen door een intelligente variant. Na de zomer zullen we starten met het plaatsen van sensoren in de armaturen.

Het slimme armatuur van Sustainder met een nieuw experimenteel “hoedje”waar de sensoren in gaan komen.

Het slimme armatuur van Sustainder met een nieuw experimenteel “hoedje” waar de sensoren in gaan komen.

 

More in Sensing

Comments

Comments are closed.