Programma

Samen werken aan veiligheidsthema’s

0
Leon Verver Directeur DITSS

In het programma Inbraakvrije Wijk testen we hoe technologie op een vernieuwende manier kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal inbraken. Dit doen we samen met een aantal publieke partners zoals gemeentes en de politie. We zijn gestart in Rotterdam in de wijk Lombardijen. Het programma is één van de fieldlabs van Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS).

DITSS staat voor samenwerking tussen publieke partners. DITSS is een onafhankelijke, transparante en facilitaire regieorganisatie, die veiligheidsvraagstukken, technologische en sociale innovaties en bedrijfsleven met elkaar verbindt. Publieke en private stakeholders brengen we samen om te werken aan maatschappelijke oplossingen voor hedendaagse veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte. Samen worden veiligheidsproblemen d.m.v. technologische innovaties geïnitieerd. Dat doen we bijna vanzelfsprekend samen met de wetenschap en het bedrijfsleven.

Ecosysteem
In andere woorden zou je kunnen zeggen dat DITSS zorgt voor het eco systeem tussen verschillende publieke partners om met elkaar technologische innovaties van de grond te trekken. Dit ecosysteem voorziet er in dat de gemeenschappelijke veiligheidsissues van verschillende publieke organisaties elkaar bij DITSS treffen en met elkaar tot een succes weten te maken. Centraal hierbij staan de innovaties, gekoppeld aan veiligheidsissues. Als DITSS faciliteren we dit. Ook zorgen we voor samenwerking met universiteiten of hogescholen gecombineerd met het bedrijfsleven waar natuurlijk ook heel veel innovatie plaats vindt.

Fieldlabs
Samen met onze partners toetsen we de gevonden innovatieve oplossingen in de praktijk op effectiviteit en op toegevoegde waarde. Het eerste Fieldlab voor het programma Inbraakvrije Wijk is in Rotterdam, in de wijk Lombardijen. Uitgangspunt is hier om te testen hoe de technologie op een vernieuwende manier kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal woninginbraken. We werken samen met verschillende lokale partijen in de wijk. Een andere fieldlab waar we trots op zijn is het Fieldlab Stratumseind, daar maken we het horeca-gebied veiliger door slimme detectie. We kunnen daardoor sneller anticiperen op onveilige situaties.
Lees meer over Fieldlabs en andere oplossingen van veiligheidsvraagstukken op de website van DITSS.

Veiligheid
Mijn persoonlijke drijfveer is de kracht van het publieke domein in te zetten om de veiligheid in ons land te realiseren. Vanuit een publieke belang. Ik vind dat we als publieke partners een rol hebben op gebied van veiligheid. Het is mooi om te zien hoe collega’s van publieke organisaties met elkaar samenwerken en vanuit oprechte zingeving met veiligheidsthema’s aan de slag willen.

More in Programma

Comments

Comments are closed.