Samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid werkt Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) aan de Fieldlabs Inbraakvrije Wijk. Hiermee richten we ons op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit doen we door Fieldlabs in te richten in verschillende wijken en het toepassen van slimme innovatieve technologie.

Het aantal woninginbraken in Nederland is de laatste vijf jaar bijna gehalveerd tot net onder de 50.000 keer per jaar. Dat is goed nieuws. Desondanks gaan we verder met het terugdringen van woninginbraken. Want elke woninginbraak is er één teveel en gemiddeld zijn het er nog altijd 5,7 per uur. Slachtoffers van een inbraak voelen zich vaak voor lange tijd niet meer veilig in hun eigen huis. Zaak voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie om zich te blijven richten op het terugdringen van woninginbraken.

De doelstellingen van het programma zijn:

  • Het drastisch verlagen van het aantal inbraken
  • Het verhogen percentage ophelderingen
  • Het verbeteren veiligheidsgevoel bewoners