Programma

Programma met uitdagingen?

0
Guido Delver Programmamanager Inbraakvrije Wijk

Blog Guido Delver: Covid-19 tijd. Als programmamanager ben ik met video-bijeenkomsten vol in de weer. Het programmateam werkt gewoon door omdat het kan en mag. Dat gaat goed. De Covid-19 pandemie brengt echter ook voor ons enige veranderingen met zich mee.  De voortgang zit wat in de vertraging. Leveranciers hebben een uitdaging in de continuïteit. We zijn beperkt in de interactie met bewoners. Risico’s op ziekte hebben zich al laten zien. En last but not least: er is een drastische verlaging in woninginbraken doordat iedereen thuis zit. Prioriteiten en focus worden hier en daar aangepast.

Terugkijken en vooruit kijken
Enige reflectie tussendoor is op zijn plaats. Terugkijkend en vooruitkijkend. Het programma “Inbraakvrije Wijk” zit vol met uitdagingen om aan te gaan. Daar is het programma ook voor bedoeld. De uiteindelijke impact van Covid-19 zal nog moeten blijken maar er is voldoende “voortrollende massa” in het programma om gewoon door te gaan. Looppatronen worden nu geregistreerd in het Fieldlab in Rotterdam en dat is leuk om te zien. Onderzoeken lopen inmiddels. Het Inside Lab is nu verhuisd van Rotterdam naar de Automotive Campus in Helmond. De contouren van het Virtual Reality Lab (Twin-omgeving van het Fieldlab in Rotterdam) zijn te zien en is zeer indrukwekkend. Het Data Lab is met de eerste metingen nu ook in gebruik (10.000 looppatronen met 2.000.000 meetpunten), onderzoekspartijen kunnen hiermee al wat verkennende onderzoekjes doen. Het i(dee)Lab levert ook al resultaten op met behulp van het politie expert team en een intensieve programma scope workshop heeft plaatsgevonden. Een tweede gemeente is met een plan van aanpak bezig voor een fieldlab met een leuk nieuw idee voor onderzoek op dynamiek en veiligheid in bewoners-communities. Het opgezette onderzoeksprogramma is in gang gezet met diverse onderzoeken en diverse stakeholders (privaat en publiek) hebben de mouwen opgerold en dragen enthousiast bij aan het programma. Er kan met recht gesproken worden van een holistische en geïntegreerde aanpak. Super en “so far so good”.

Focus en prioritering
Tijd om door te pakken in een veranderende wereld. Een van de uitdagingen is het juist krijgen van de rollen van iedereen. Het is ook zoeken voor de politie en de gemeente. Beiden operationele ingestoken organisaties die meedoen in een traject met onderzoek, leervragen, innovatie en visievorming. Niet iedereen heeft dezelfde prioriteiten en agenda, zeker in deze Covid-19 tijd. Ook een hybride financiering van het programma met continuïteit is een puzzel. Daarnaast is het niet voor iedereen zichtbaar of evident wat we doen in het programma. Eerder resultaten naar buiten brengen kan een oplossing zijn. Dat vraagt meer focus en andere prioritering.  Dat is een uitdaging omdat er ook aan de deur wordt geklopt met scopeverbreding. Eerst deze opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid afmaken en het net ophalen met waar we nu mee bezig zijn is nu de looproute van het programma. We benutten de Covid-19 tijd daarmee goed.

1+1=3
Een van de aspecten waar we nu naar kijken is de bredere waarde die door het programma al doende wordt opgebouwd. Het gaat niet alleen om een kosten baten benadering. Dit waarde-aspect wordt vaak over het hoofd gezien of wordt niet expliciet benoemd omdat dat moeilijk is. Omdat gevraagd is om een holistische en geïntegreerde benadering is dat nu wel aan de orde. Op zoek dus naar de 1+1=3 die dit programma moet opleveren. Die meerwaarde is terug te vinden op meerdere vlakken zoals het innovatieplatform, het ontstane ecosysteem van stakeholders, het onderzoeksprogramma, technologische ontwikkelingen, innovaties, wet en regelgeving, diverse leercurves bij de praktische implementatie van sensing-systemen in fieldlabs, et cetera. De vraag rijst nu: “meren we af” bij de eerste beste “haven” waar we kunnen afstappen en de korte termijn winst kunnen oppakken of varen we door om deze 1+1=3 te verzilveren. De hamvraag en een onderzoekje waard lijkt me.

Eigen regie om krachtiger uit crisis te komen

Previous article

Data-lab

Next article

You may also like

More in Programma

Comments

Comments are closed.