Update: 08.01.2019

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven en organisaties vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan. Op deze pagina geven we, als Programma Inbraakvrije Wijk, aan hoe we hiermee omgaan.
Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Het Programma Inbraakvrije Wijk respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrief en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Identiteit
Onze identiteit is het Programma Inbraakvrije Wijk. Dit Programma wordt uitgevoerd vanuit het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS). Emmasingel 11, 5611 AZ, Eindhoven. DITSS is ingeschreven in het KvK onder nummer: KVK 57386242.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten, werkzaamheden en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het partnerschapbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gevoelige informatie
In principe slaan wij geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Social Media
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s/berichten te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Onze Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de status van het Programma Inbraakvrije Wijk en allerlei interessante en relevante informatie. Indien u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief worden uw, naam, emailadres en uw organisatie opgeslagen en toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en wordt niet gebruikt om mee te adverteren zonder uw toestemming. Wij gebruiken voor de opmaak van de Nieuwsbrief, het abonneebeheer en statistieken de diensten van MailChimp.

Onze Hosting provider
Deze website en al haar inhoud wordt opgeslagen bij Hosting provider Denit, Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam. (KvK 58277390). Zij slaan alle inhoud van deze website op hun servers op incl. de gegevens die u achterlaat op ons contactformulier. Wij hebben voor Denit gekozen omdat hun kernwaarden overeenstemmen met de onze, waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DITSS
Het Programma Inbraakvrije wijk valt onder de Stichting DITSS. Indien bovenstaande informatie niet volledig of niet up to date zou zijn, verwijzen we naar de website van Stichting DITSS.