Fieldlabs zijn fysieke inspirerende plekken waar, samen met partners van dit programma, innovatieve oplossingen in de praktijk worden getoetst op effectiviteit en toegevoegde waarde. Een belangrijke stap in dit programma, is om een wijk zo in te richten dat inbreken haast onmogelijk is. Dit doen we in de vorm van een zogenaamd Fieldlab in verschillende gemeentes in Nederland. Samen met de gemeente richten we het Fieldlab in een woonwijk in. De gemeente kiest hierbij de wijk. We werken hierbij samen met onder andere de wijkbewoners, bedrijven, woningbouwcorporaties en de politie. Deelname voor wijkbewoners is op vrijwillige basis. Maar je krijgt er als deelnemer wel wat voor terug: een inbraakveilige woning.

Fieldlab Rotterdam

Fieldlab Rotterdam

Met elkaar gaan we in een Fieldlab nieuwe mogelijkheden bedenken, zoals:

  • meer contact met en tussen buurtbewoners.
  • betere beveiliging en voorlichting over wat je als buurtbewoner zelf kunt doen.
  • slimme sensoren in de buurt die afwijkend gedrag herkennen en je op tijd waarschuwen.
  • waarnemen van afwijkende geluiden die kunnen duiden op een inbraak, overval of geweld op straat.

Kortom, een wijk die niet alleen slimme waakzame bewoners kent maar die ook met inzet van slimme techniek, criminelen geen kans geeft.

We vragen een kennisinstituut (of meerdere) met ons mee te kijken. Wat werkt, wat niet. En zo hopen we stapje voor stapje dichterbij ons doel te komen: geen inbraken. Want dat is het doel: een veilig Nederland. Waar je je veilig voelt en waar je veilig bent. De eerste stap is gezet. We zijn in het najaar van 2018 gestart met een Fieldlab in Rotterdam, in de wijk Lombardijen.
Meerdere Fieldlabs zullen worden ingericht.

Fieldlab Rotterdam Fieldlab Helmond