Update: 08.01.2019

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de constante zorg en aandacht die leden van het programma Inbraakvrije Wijk (later genoemd als het wij/we) besteden aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

U heeft toestemming om onze website te gebruiken, maar maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van het programma Inbraakvrije Wijk, het Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS), onze gebruikers of partners.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

DITSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op auteursrechten van derden. Mocht DITSS worden aangesproken op inbreuk van eigendomsrechten, dan zal de verstrekker DITSS daarin vrijwaren.

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door ons beheert, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Gebruiksrecht inhoud
DITSS gaat er van uit dat de verstrekker van de geplaatste inhoud (teksten, foto’s, videos e.d.) daarvan het gebruiksrecht heeft. Mocht er onverhoopt toch auteursrechtelijk beschermd materiaal geplaatst worden, dan zal DITSS dat, na melding daarvan, zo spoedig mogelijk van deze site verwijderen.

Beschikbaarheid website
Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

Copyright
Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden en/of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het programma Inbraakvrije Wijk. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, columns, factsheets etc. mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Privacy
In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij kunnen echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites. Op de site van het programma Inbraakvrije wijk en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Meer informatie op de pagina Privacy Policy.

Stichting DITSS
Het Programma Inbraakvrije Wijk valt onder de Stichting DITSS. Indien bovenstaande informatie niet volledig of niet up to date zou zijn, verwijzen we naar de website van Stichting DITSS.