Bewaken en Opvolgen

Bewaken en Opvolgen

0
Programma aanpak Inbraakvrije wijk

Bewaken en Opvolgen is een deelproject van Inbraakvrije Wijk. Hier werken we aan de hand van use-cases. We zijn gestart met het beschrijven van hoe een inbraak in veel gevallen tot stand komt. Om deze inbraak te voorkomen en het aantal opgeloste inbraken te vergroten speelt technologie op verschillende momenten een grote rol.

We geven aan welke maatregelen in te zetten om verandering in dit proces van inbraken te krijgen. De maatregelen zijn primair gericht op het voorkomen van een inbraak. Mocht dit niet het gewenste effect opleveren, dan zetten we in op het betrappen op heterdaad en opsporing van de dader van het delict. De veiligheidsbeleving van bewoners is essentieel. Met alle maatregelen houden we hier rekening mee.

Hoe werkt een inbreker? Use-cases zijn het handvat
We zijn gestart met het beschrijven van hoe een inbraak in veel gevallen tot stand komt: Een potentiele inbreker gaat op zoek naar een gelegenheid, onderneemt een poging en pleegt de inbraak. Om deze inbraak te voorkomen en het aantal opgeloste inbraken te vergroten speelt technologie op verschillende momenten een grote rol.

De beschrijving van inbraken is gemaakt in sessies met experts op het gebied van inbraken: wijkagenten, forensische opsporing, operationeel centrum en meerdere specialisten vanuit de politie. In deze interactieve sessies zijn we aan de slag gegaan met de meest voorkomende vorm van inbraak in de wijk: verbreking van bijvoorbeeld ramen of deuren. We hebben veel ideeën en kritische bevindingen opgehaald: gegevens met gedetailleerde use-cases zijn het resultaat.

Hierdoor weten we wat we gaan vragen van de technologie tijdens het tijdspad dat de potentiële inbreker doorloopt. We hebben bijvoorbeeld benoemd wanneer verlichting en geluid als maatregel geactiveerd moeten worden. Dit resultaat is het startpunt om te onderzoeken of technologie wel kan wat wij willen. Experimenten zullen aan moeten tonen of het ook werkt, zowel in een fieldlab opstelling binnen, als ook later op straat.

Naast technologie is de inzet van politie een essentieel onderdeel. Samen met de politie zullen we onderzoeken wat hierbij kan en wat haalbaar is.

We richten ons nu op de meest voorkomende manier van inbraak: verbreking. Hiermee verwachten wij afwijkend gedrag te herkennen passend bij alle soorten inbraken. Een verdere aanscherping en uitbreiding van de use-cases is dan wel noodzakelijk. Ook wetenschappelijk onderzoek wat beschikbaar is over gedrag van inbrekers zullen we gebruiken om de use-cases aan te vullen.

Voortgang
Afhankelijk van de resultaten bepalen we binnen het programma de prioriteit van de te treffen maatregelen. Dit doen we op basis van de wensen vanuit de use-cases, de technische mogelijkheden tot uitvoering en het kostenplaatje.

Comments

Comments are closed.